‘It is like she revives that language with her excellent jazz singing while turning it into Latin jazz’.
Jazzism

‘Nijland’s voice and performance are joined in a most intimate tone. Nijland uses a simple acoustic jazz trio supplemented with trumpet, a format enhancing her striking arrangements that approximate a theoretical math equation run amok and fully realized’.
All About Jazz

‘We know Nijland as a vocalist with a warm, veiled alt, excellent timing and diction and a great musicality. (…)  Judith makes the Latin language sound like a modern one.’
Jazzflits

Jazz singer Judith Nijland made the unique choice to sing famous songs like Summertime, The Girl From Ipanema, Became Mucho and I Got Rhythm in Latin. She sings Chick Coreaʼs Windows (Fenestrae) in the ancient language she studied as well. In addition, she composed music to Carmen XLVI, a 2000-year-old poem by Catullus and wrote new pieces. Especially beautiful is her own composition Aurea Mediocratis where she is accompanied magnificently by pianist Tico Pierhagen, who collaborates on multiple pieces as well as Teus Nobel. It is quite extraordinary to hear her sing the Cuban classic Besa Me Mucho in Latin as Basia Mille, Astrud Gilbertoʼs classic as Puella Ipanema and Summertime as Aestate. It is like she revives that language with her excellent jazz singing while turning it into Latin jazz. Exceptionally strong also is Limes (I got Rhythm) with a shining contribution by Teus Nobel.

Jazzism, Rik van Boeckel

Jazzangeres Judith Nijland heeft een speciale keuze gemaakt om bekende nummers als Summertime, The Girl From Ipanema, Became Mucho en I Got Rhythm in het Latijn te zingen. Maar ook zingt ze Chick Corea’s Windows (Fenestrae) in die oude taal die ze studeerde. Ze componeerde daarnaast de muziek bij Carmen XLVI, een 2000 jaar oud gedicht van Catullus en schreef nieuwe stukken. Erg mooi is haar eigen compositie Aurea Mediocritas met prachtig pianospel van Tico Pierhagen die aan diverse stukken meewerkt, net als Teus Nobel. Het is heel bijzonder haar de Cubaanse klassieker Besa Me Mucho in het Latijn te horen zingen als Basia Mille, Astrud Gilbertoʼs klassieker als Puella Ipanema en Summertime als Aestate. Het is alsof ze die taal nieuw leven inblaast met haar goede jazzang en er Latijnse jazz van maakt. Erg sterk is ook Limes (I got Rhythm) waarin Teus Nobel schittert.

Jazzism, Rik van Boeckel

It takes some getting used to. ‘Summertime’ suddenly is named ‘Aestate ‘. ‘The girl from Ipanema’ is converted to ‘Puella Ipanema’. In ‘Basia Mille’ we recognize ‘Besame mucho’ and ‘Limes’ is unmistakingly ‘I got rhythm’. Singer Judith Nijland clearly likes a challenge. She translated famous jazz pieces in Latin, the language she fluently masters in word and writing thanks to a study of ancient languages. The result is a CD consisting of 9 songs, including one own composition and a 2000-year-old poem set to music, once written by a certain Catullus. If only he’d known… We know Nijland as a vocalist with a warm, veiled alt, excellent timing and diction and a great musicality. On ‘Carmina Latina’ she pulls out all the stops. The alienation effect is gone after just one song. Judith makes the Latin language sound like a modern one. That it swings is also thanks to her tight combo and the sophisticated arrangements by the singer and her band. A listener that didn’t study Greek and Latin at grammar school can still thoroughly enjoy this album. Because strikingly everything sounds very jazzy.

Jazzflits, Hans Invernizzi

Het is wel even wennen. ‘Summertime’ heet opeens ‘Aestate’. ‘The girl from Ipanema’ is omgezet naar ‘Puella Ipanema’. In ‘Basia mille’ herkennen we ‘Besame mucho’ en ‘Limes’ is onmiskenbaar ‘I got rhythm’. Zangeres Judith Nijland houdt wel van een uitdaging. Ze vertaalde bekende jazzstukken in het Latijn, de taal die zij dankzij een studie oude talen in woord en geschrift perfect beheerst. Het resultaat staat op de cd ‘Carmina Latina’ met negen stukken, waaronder een eigen compositie en een getoonzet gedicht van tweeduizend jaar oud, ooit geschreven door ene Catullus. De man moest eens weten… We kennen Nijland als een vocaliste
met een warme gevoileerde alt, een voortreffelijke timing en dictie en een grote muzikaliteit. Op ‘Carmina Latina’ trekt ze weer alle registers open. Het vervreemdingseffect is na één nummer verdwenen. Judith laat het Latijn klinken als een hedendaagse moderne taal. Dat het swingt is ook te danken aan haar strakke combo en de uitgekiende arrangementen van zangeres en band. Ook voor de luisteraar die niet op het gymnasium heeft gezeten is het album genieten geblazen. Want frappant genoeg klinkt alles zeer jazzy.

Jazzflits, Hans Invernizzi

In praise of Classical Education.
Before Judith Nijland became a singer, she completed studies in Latin and Greek, later matriculating to the Royal Conservatory in the Hague for her jazz studies. Since 2003, she has released six recordings, the last being her most ambitious, Carmina Latina (“Sung in Latin”). A novel approach that begs the question, “why?” First, dispense with your Latin prejudice. It is the mother of Romance Languages. As such, sung, it resembles Italian. Nijland’s voice and performance are joined in a most intimate tone. Nijland uses a simple acoustic jazz trio supplemented with trumpet and flugelhorn, a format enhancing her striking arrangements that approximate a theoretical math equation run amok and fully realized. Hear “Puella Ipanema” (“Girl From Ipanema”) and “Basia Mille” (“Besame Mucho”) for Nijland’s new rhythmic grammar.

All About Jazz, C. Michael Bailey

Ter ere van klassieke onderwijs.
Voordat Judith Nijland een zangeres werd, studeerde ze af in Grieks en Latijn. Daarna werd ze toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2003 heeft ze zes albums uitgebracht, waarvan de laatste de meest ambitieuze is, Carmina Latina (“gezongen in Latijn”). Een nieuwe aanpak die de vraag waarom? oproept. Laat eerst je vooroordeel over Latijn los. Het is de moeder van de Romeinse talen. In die hoedanigheid lijkt het, gezongen, op het Italiaans. Nijland’s stem en uitvoering komen samen in een heel intieme klank. Nijland werkt met een eenvoudig akoestisch jazztrio, aangevuld met trompet en flugelhorn. Een samenstelling die haar treffende arrangementen versterkt op een manier die in de buurt komt van een theoretische wiskundige vergelijking die los gaat en helemaal uitgewerkt wordt. Luister naar Puella Ipanema en Basia Mille voor Nijland’s ritmische grammatica.

All About Jazz, C. Michael Bailey