Music: V. De Moraes (Valsa de Euridice)
Lyrics: V. De Moraes (Portuguese) and D. Cohen (Dutch, Latin and English) *

—————-

Qui tam saepe es profectus
Ut nesciam desperare
Cuius tantum deflevi aspectus
Ut non jam queam plorare

O care, noli abire, abire a me
Profectione perpetua

Nil jam valet consolari
Inopiam tui amoris
Mi tristitia ardoris
Potius quam ipsa morte
Veniet finis
Vale

—————-

You who left so many times
That I don’t know how to despair anymore
You, who’s face I cried for so much
That I cannot cry anymore

Oh, my love, don’t leave, don’t leave me
With a departure that will never end

Nothing can allay
The lack of your love
To me by the sadness of longing
Sooner than by death itself
The end will come
Farewell

——————–

Jij die zo vaak bent vertrokken
Dat ik niet meer tot wanhoop in staat ben
Jij wiens gezicht ik zozeer heb beweend
Dat ik niet meer huilen kan

O liefste, ga niet weg, ga niet weg van mij
Met een afscheid dat eeuwig blijft duren

Niets kan nog verlichten
Het gemis van jouw liefde
Voor mij zal door de droefenis van de hartstocht
Eerder dan door de dood zelf
Het einde komen
Vaarwel

*Most of the lyrics are loosely translated from English to Dutch and to Latin.